Verőcei Géza Fejedelem Református Óvoda

Archive for the ‘Dokumentumok’ Category

A SÓSZOBA HÁZIRENDJE !

 A sószobát a gyermekek kizárólag gondozói felügyelet mellett vehetik igénybe.

 A szülői kisérettel érkező látogatók a házirend betartása mellett saját felelőségükre használhatják a szobát!

 Váltócipő használata kötelező!

 A szobában egyszerre maximum 5 gyermek tarkózkodjon.

 A szobában elhelyezett bútorokra és sótéglákra felmászni veszélyes és tilos!

 Vigyázzunk, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a szemükbe, mert a sót könnyen beledörzsölhetik. Ha mégis előfordulna bő vízzel mossák ki!

 Különös gondossággal figyeljünk a szobában elhelyezett mécsesekre, amelyek a só kipárolgását segítik elő.

 A homokozóban elhelyezett só, csak az erre a célra kialakított homokozó ládában használható.

 A szobában elhelyezett sótárgyak, sókavicsok és a játékok, az óvoda tulajdona, kérjük vigyázzanak rá és óvják meg értéküket!

 Új csoport érkezése előtt egy gyors szellőztetés ajánlott. A szobát tisztán, rendben kell átadni.

 

 

Reklámok

Reklámok